Blog

Badania prenatalne - co, kiedy i w jakim celu?
Badania prenatalne - co, kiedy i w jakim celu?
Tagi: badania prenatalne, program badań prenatalnych nfz, amniopunkcja, test pappa
Dr Urszula Ajdacka-Matczuk
Badania prenatalne bywają utożsamiane z inwazyjnymi badaniami genetycznymi drugiego trymestru ciąży, przede wszystkim amniopunkcją. Tymczasem badania prenatalne to po prostu wszystkie badania płodu wykonywane od czasu jego poczęcia aż do porodu, o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Badania prenatalne pozwalają zarówno zidentyfikować wady rozwojowe, określić ryzyko wad genetycznych płodu i różnych nieprawidłowości w przebiegu ciąży (tzw. badania przesiewowe), jak i potwierdzić lub wykluczyć konkretne wady genetyczne (są to badania diagnostyczne).

Przesiewowe badania prenatalne nie dają diagnozy!
W mojej codziennej praktyce lekarskiej spotykam się często z myleniem pojęć przesiewowe badania prenatalne i diagnostyczne badania prenatalne. Badania przesiewowe są to badania nieinwazyjne i służą jedynie kategoryzowaniu ryzyka, czyli określeniu u których kobiet zasadne jest wykonanie dalszych badań diagnostycznych, które w dziedzinie perinatologii mogą być jedynie inwazyjne. Badania przesiewowe nie dają diagnozy, a wysokie ryzyko danej wady nie oznacza, że dziecko ma wadę, lecz jest informacją dla lekarza i rodziców, że warto rozważyć dalszą diagnostykę.  Badania przesiewowe mają też jeszcze jedną zaletę - są dla lekarza wskazówką ryzyka  problemów, które mogą dotyczyć danej pacjentki w czasie ciąży (np. stan przedrzucawkowy czy hipotrofia). W dzisiejszych czasach jest to światowy standard służący wyłonieniu grupy zwiększonego ryzyka, która powinna być poddana rozszerzonej diagnostyce prenatalnej. Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) przesiewowe badania prenatalne powinny być proponowane każdej kobiecie ciężarnej, niezależnie od jej wieku. Fakty są bowiem takie, że w przypadku każdej kobiety istnieje ryzyko, że jej dziecko obarczone jest wadą genetyczną. Niestety, nie wszystkie badania przesiewowe są w Polsce refundowane.

Program badań prenatalnych NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje część przesiewowych badań prenatalnych pacjentkom spełniającym co najmniej jedno kryterium: wiek powyżej 35 lat (liczone dla roku kalendarzowego), wcześniejsze urodzenie dziecka z wadą genetyczną lub wrodzoną, stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub ojca dziecka, stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową, stwierdzenie nieprawidłowości w badaniu USG i/lub badaniach biochemicznych płodu wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu. W praktyce każda pacjentka, niezależnie od wieku, u której podczas usg wykonywanego w placówce publicznej bądź prywatnej, lekarz położnik stwierdzi nieprawidłowości świadczące o wadzie płodu, może korzystać z dalszych, refundowanych badań.

Kolejność badań prenatalnych
Mając świadomość, że każda kobieta w ciąży powinna poddać się przesiewowemu badaniu prenatalnemu, warto wiedzieć, co i w jakich przypadkach obejmuje refundacja.
Pierwszym ważnym badaniem, jakie powinna wykonać każda kobieta w ciąży jest tzw. złożony test FMF obejmujący badanie USG płodu wykonywane pomiędzy 11.0 a 13.6 tyg. ciąży (preferowany jest skończony 12. tydzień ciąży) wraz z badaniami biochemicznymi z krwi matki: PAPP-A, β-hCG (tzw. test podwójny). Test złożony FMF jest w Polsce refundowany w określonych, wymienionych wcześniej przypadkach. Badanie ultrasonograficzne wykonuje wg standardów ustalonych przez FMF lekarz posiadający aktualny certyfikat FMF oceniając m.in. długość ciemieniowo-siedzeniową płodu (CRL), przezierność karkową i częstość rytmu serca. Biochemiczny test PAPPA-A można wykonać od  początku 9. tygodnia do końca 13. tygodnia ciąży, w praktyce najczęściej krew matki pobierana jest w dniu wykonywania prenatalnego badania ultrasonograficznego. Część pacjentek decyduje się na pobranie próbki kilka dni przed badaniem USG, aby wynik był gotowy w dniu badania ultrasonograficznego, lekarz będzie miał wtedy możliwość obliczenia ryzyka wad genetycznych i omówienia go z pacjentką na wizycie. W innym wypadku lekarz obliczy ryzyko po uzyskaniu wyników z krwi matki - w praktyce po kilku dniach, maksymalnie tygodniu od badania usg. W próbce krwi badane są poziomy białka PAPP-A (ciążowego białka osoczowego) i wolnej podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej (wolne beta hCG).  Badanie ocenia statystyczne ryzyko wystąpienia u płodu aberracji chromosomalnych: 21 pary (zespół Downa), 18 pary (zespół Edwardsa), 13 pary (zespół Patau ‘a). Wykonanie testu PAPP-A w komplecie z badaniem ultrasonograficznym przezierności karkowej płodu zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia Zespołu Downa z ok. 80 do 95%.

Jak szacuje się ryzyko wad genetycznych
Wynik testu podwójnego może wskazywać na niskie, pośrednie lub wysokie ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu wyrażone liczbowo i od tego zależy dalsze postępowanie. Aby oszacować indywidualną wartość tego ryzyka dla konkretnej pacjentki,  należy zastosować specjalny algorytm opracowany przez specjalistów z King"s College Hospital w Londynie, gdzie miałam szansę pracować dwa lata, do którego dostęp mają certyfikowani lekarze. Bierze on pod uwagę  wiek i pochodzenie pacjentki, wiek ciążowy, a także sposób zapłodnienia i wartości uzyskane w trakcie badania ultrasonograficznego oraz wyniki z krwi matki:
  • Jeśli ryzyko indywidualne zostanie ocenione na niskie (1:1000 i niższe),  nie ma medycznych wskazań do dalszej, rozszerzonej diagnostyki. Lekarz i rodzice zyskują około 90 procentową pewność, że dziecko nie ma poważnej wady chromosomalnej.
  • Jeżeli ryzyko jest ocenione na pośrednie (wskaźnik od 1:300 do 1:1000), pacjentka ma dwie drogi. Pierwszą jest wykonanie nierefundowanego, nieinwazyjnego badania przesiewowego wolnego płodowego DNA. Jego wynik przesądza o tym, czy należy wykonać refundowane diagnostyczne badanie prenatalne: amniopunkcję lub biopsję kosmówki. Druga droga to pominięcie badania przesiewowego i skierowanie pacjentki do poradni genetycznej na refundowaną poradę genetyczną i omówienie możliwości dalszej diagnostyki. Najczęściej jest nią oznaczenie kariotypu płodu (refundowana amniopunkcja lub biopsja kosmówki).
  • Przy ryzyku wyższym niż 1:300 (np. 1:100, 1: 200) pacjentka kierowana jest w ramach refundacji NFZ od razu do poradni genetycznej, co w dalszym ciągu nie oznacza, że dziecko jest na pewno chore. Może to potwierdzić lub wykluczyć jedynie diagnostyczne badane inwazyjne (amniopunkcja lub biopsja kosmówki), oczywiście refundowane.
Badania prenatalne są dobrowolne
Warto pamiętać, że wszystkie badania prenatalne, zarówno przesiewowe, jak i diagnostyczne są dobrowolne. Pacjentka nie musi czuć się zobligowana do wykonania żadnego z wymienionych testów, jak również nie musi kontynuować diagnostyki, jeśli ryzyko wad genetycznych okazuje się pośrednie lub wysokie. Oczywiście zawsze warto omówić swoje wątpliwości i wybory ze specjalistą. Część pacjentek chce zrezygnować z wykonania testu podwójnego, od razu chcąc wykonać badanie wolnego DNA płodowego. Z medycznego punktu widzenia takie postępowanie nie jest zalecane - test podwójny daje lekarzowi możliwość oceny ryzyka stanu przedrzucawkowego lub hipotrofii. Badanie wolnego DNA płodowego można wykonywać już od 10. tygodnia ciąży i jednocześnie można wykonać test podwójny, którego wynik będzie przydatny dla lekarza w dniu usg I trymestru.
Przy tej okazji warto również wspomnieć o najnowocześniejszej i najskuteczniejszej metodzie przewidywania wystąpienia preeklampsji (stanu przedrzucawkowego), czyli badaniu poziomu PlGF (łożyskowego czynnika wzrostu - Placental Growth Factor).W połączeniu z innymi oznaczeniami wchodzi ono w skład pełnego algorytmu oceny ryzyka wystąpienia preeklampsji. To badanie jest niezwykle ważne ze względu na fakt, że jego wynik umożliwia wdrożenie odpowiedniej profilaktyki mogącej w prosty i bezpieczny sposób uchronić pacjentkę ciężarną przed niebezpiecznym powikłaniem. Badanie PlGF, podobnie jak badanie wolnego płodowego DNA, nie jest w Polsce refundowane.
***
Od października pacjentki spełniające co najmniej jedno z kryteriów wyznaczonych przez NFZ mogą wykonać w Gabinetach Krasińskiego pakiet bezpłatnych badań prenatalnych. Program obejmuje: przesiewowe nieinwazyjne badania USG, płodu wykonywane pomiędzy 11.0 a 13.6 tyg. ciąży oraz między 18. a 22. tyg. Ciąży badania biochemiczne z krwi: PAPP-A, β-hCG (tzw. test PAPP-A), a także – w uzasadnionych przypadkach - poradę genetyczną lekarza specjalisty oraz diagnostyczne badania - biopsję kosmówki i amniopunkcję wraz z badaniem genetycznym uzyskanego materiału. NFZ nie refunduje badania wolnego płodowego DNA (NIPT) oraz badania PlGF, które pacjentka może wykonać na miejscu po konsultacji z lekarzem położnikiem. Więcej informacji można uzyskać na stronie Skierowanie na Program badań prenatalnych NFZ (gabinetykrasinskiego.pl)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.